19/06/2014

côn đảo


Phan Chu Trinh (1872-1926)

ghe tắp chồng chềnh vào côn đảo
tù trên khoang chí sĩ anh hùng
đeo xiềng xích chống thực dân Pháp
mang án tù tổ quốc hiếu trung

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP