06/06/2014

ghềnh đá


Ảnh: ndt

nàng e thẹn ngồi trên ghềnh đá
má ửng hồng như gái đôi mươi
lúc nhấc mông chàng cười phát giác
ghềnh đá hiện nguyên nét mặt người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP