01/06/2014

ngậm bồ hònvào biển ta chúng lập giàn khoan
phun vòi rồng xong phun nước bọt
chuyện bốn tốt mười sáu chữ vàng
ai vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP