05/06/2014

ngày ăn một bữađôi khi đói muốn cắn người
mới nhận ra tính đười ươi của mình
khất tăng nét mặt an bình
trao cho chị một cuốn kinh làm quà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP