02/06/2014

nhẹ tênhbuổi sáng lúc chàng dọn phòng ngủ
thấy trên giường quần lót nàng quên
nghe phone báo nàng cười khúc khích
thảo nào về người thấy nhẹ tênh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP