13/06/2014

như lárồi cuối cùng sẽ mất tất cả
một đời người sống có bao năm
những ô trược trần gian nên xả
nếu muốn cho nhẹ nhõm thân tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP