24/06/2014

đồng chí


Dương Khiết Trì và Phạm Bình Minh

vụ giàn khoan khó ăn khó nói
miễn cưỡng quan ta tiếp quan tàu
nhưng vẫn gọi nhau là đồng chí
đồng chí mà chơi đểu với nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP