08/06/2014

tích Trương Bachết lộn sổ trời cho đổi xác
hồn lương dân hàng thịt mượn da
vì tham nhũng linh hồn tha hóa
quan chức nào giống gã Trương Ba

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP