29/06/2014

tìm hơichàng đi xa nàng nằm thấy nhớ
lấy áo chàng mặc để tìm hơi
gửi chàng xem hình chàng cắc cớ
hỏi có mang đồ lót trên người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP