15/08/2014

hừng hựcngười của chàng nóng lên hừng hực
lúc hôn nàng cháy bỏng bờ môi
đến chỗ ấy nàng trêu giả giọng
làm tiếng xe chữa lửa hụ còi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP