10/08/2014

ước gì


The nude beach - Edward Wolverton

buổi chiều nàng nằm cùng cô bạn
nhìn đàn ông lượn bãi tắm tiên
nàng vừa nói vừa cười tinh quái
ước gì mình có ná bắn chim

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP