10/09/2014

giải thểdân xôn xao tải xuống Đèn Cù
đọc những chuyện giải thiêng lãnh tụ
còn bầy mối đầy trong chế độ
dân bao giờ giải thể chúng đây?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP