24/09/2014

nàng Chìukiếp sau trời cho làm con gái
đừng bắt làm con gái người Dao
nhà chồng không thích thì treo giá
rao bán như là rao bán trâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP