07/11/2014

cải lươngchàng đạp xe mấy lần tuột xích
hái chùm hoa dại mọc bên đường
nàng cười mỉm lúc chàng dâng tặng
nói người gì hết sức cải lương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP