31/12/2014

chăn ngườinhớ em mắt nhuốm lửa hồng
sau ân ái giữa đêm đông thốt lời
anh đừng sợ lạnh anh ơi
có em là tấm chăn người của anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP