06/12/2014

hỡi các đồng chí dư luận viên!mỗi khi tên Điếu Cày lưu vong
bị đám phản động Việt kiều hải ngoại
dùng lý do hắn không nhận cầm lá cờ vàng
mà chụp mũ là tay sai cộng sản
bọn ngươi biết phải làm sao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP