28/12/2014

làm nghésinh ước mình yêu tuổi sáu mươi
vẫn phong độ như thời trai trẻ
xoay nằm nghiêng nàng khúc khích cười
nói trâu muốn bẻ sừng làm nghé

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP