03/12/2014

lục bìnhem là con gái thủy sinh
tên em người gọi lục bình thưa anh
các chị khoe sắc trên cành
riêng em thích sống hiền lành dưới ao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP