16/12/2014

ông từtrời nắng đi dép để đầu trần
trời mưa mặc áo mưa đi ủng
nắng mưa đều đặn thỉnh chuông ngân
thức tâm chánh niệm của đại chúng

miệng hay mỉm cười lúc thỉnh chuông
nắng mưa đều nguyện an tịnh lòng
hôm qua cô nương đi lễ phật
chuông đánh dường như tiếng không trong

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP