08/12/2014

tuổi giàgiật nước xong nàng nói
tuổi già giống cuộn giấy đi cầu
gần cuối càng mau hết

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP