01/01/2015

bát đồnghuyền diệu làm sao chiếc bát đồng
lúc gõ ngân trầm vang mênh mông
nhắc chúng sinh sống trong tỉnh thức
thế gian này tất cả đều không

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP