24/01/2015

hồ đồđâu thể đọc kinh mà ngộ đạo
đâu thể ngộ đạo nhờ nam mô
mong gì chứng ngộ vài công án
bạn bảo tôi say nói hồ đồ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP