18/01/2015

trạo phu xứ Quảng


tặng Nguyễn Quang Lập

chở trên thuyền
sự thật hát rao
về quê hương
khổ nạn đồng bào

không sợ nước
gầm gừ thủy quái
mặc trên bờ
ác thú lao nhao

ách bạo chính
làm hao dân khí
giặc bắc phương
mưu họa binh đao

đêm trăng lạnh
ưu tư vận nước
thở dài cùng
xao xác phi lao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP