05/01/2016

công trườngnắng công trường nóng như đổ lửa
ngồi nghỉ trưa đám thợ trộn hồ
anh cai dí mắt vào cô
kéo rộng cổ áo quạt vô ngực mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP