18/02/2016

thái thú trọnggiữ được ngôi
thái thú an nam
nhờ dốc lòng
thần phục bắc kinh

đưa dân tộc
vào vòng nô lệ
để giặc Tàu
xâm lấn biển đông

thống trị bằng
bạo lực dối trá
chà đạp lên
dân chủ nhân quyền

đất nước này
ai đang làm chủ?
chắc chắn là
không phải nhân dân!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP