01/02/2016

thơ tiễn mẹ hiền


Bà Phan Thị Tâm, Pháp danh Tịnh Quang (1917-2016)

di cư từ bắc vào nam
thầy mẹ dắt díu một đàn con thơ
tưởng bên nhau sống tự do
nhưng thầy mẹ lại đôi bờ cách chia

thầy bị tai nạn đụng xe
chống chỏi thương tích đến khi qua đời
thầy mất mẹ ngoài bốn mươi
ở vậy nuôi nấng nên người các con

lúc vui lúc dạ héo hon
nặng tình mẫu tử làm tròn chức năng
thức khuya dậy sớm chẳng màng
dầm mưa dãi nắng bán buôn tảo tần

mẹ quê mùa chỉ học vần
nhưng dạy con sống nghĩa nhân với đời
con khôn con dại đành thôi
con nào mẹ cũng hết lời khuyên răn

anh con lính trận hy sinh
nhiều năm mẹ sống ruột gan héo sầu
đi chùa lễ Phật mẹ cầu
nguyện cho đất nước sẽ mau thái bình

qua bao khổ cực gian truân
nuôi con trách nhiệm mẹ hiền tạm xong
các chị em con lấy chồng
có thêm cháu ngoại mẹ bồng ẵm vui

rồi khi vận nước đổi dời
bỏ xứ mẹ phải sống đời lưu vong
gần bảy mươi vẫn đi làm
gửi tiền giúp đỡ các con quê nhà

thời gian thấm thoát trôi qua
thêm cháu nội mẹ mong gì nữa đâu
các con hòa thuận với nhau
yêu thương đùm bọc khác nào thuở xưa

mẹ yếu con chẳng vẹn lo
viện dưỡng lão mẹ nương nhờ mấy năm
càng ngày càng lãng trí thêm
mẹ cố gắng nhớ đếm tên con mình

như đèn dầu đốt cạn dần
hắt hiu mẹ sống với thân gầy mòn
đêm cuối thoi thóp nhịp tim
rồi mẹ vĩnh biệt an nhiên đời này

từ xa về kịp con may
được an ủi mẹ nắm tay chẳng rời
con đau lòng lắm mẹ ơi
luống tuổi vẫn thấy mồ côi lạc loài

con mang ơn mẹ cao dày
cầu xin Phật tổ Như Lai độ trì
mẹ ơi sinh ký tử qui
hãy theo ánh đạo tìm về vãng sinh


Boucherville, 31.1.2016

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP