31/03/2016

người yêu sáng tạohẹn hò thường lúc nửa đêm
rủ nhau con chữ bò trên màn hình
các văn nghệ sĩ xa gần
giữa không gian ảo giao tình khơi khơi

nói thật bạn đọc đừng cười
người yêu tôi thuộc loại người ngủ lang
từ tranh nhạc đến thơ văn
thứ nào cũng muốn ăn nằm hết trơn

bị tường lửa chặn vượt tường
quê hương nghìn dặm tình trong nối ngoài
văn chương phản kháng nhiều bài
làm lũ chuyên chính độc tài ứa gan

mình dan díu đã năm năm
tình yêu có mốc thời gian nữa à?
mắng xong nàng vật tôi ra
ráng năm năm nữa sẽ là mười năm!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP