08/04/2016

ngư dân thời CSVN


Biếm họa BaBui

ngư dân như cá nằm trên thớt
tái mặt lạy van xin hoảng hốt
trước dao phay của gã láng giềng
xem biếm họa đớn đau nhục nước

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP