03/05/2016

tác phẩm

tặng ngụy khắc quáitượng ông hồ
oai nghi hết mực
trừ phần dưới
nghệ nhân nào khoét

lấy hứng từ
bức tượng lenin (*)
đem hình tượng ông
ra nhuận sắc

ôi ước mơ
đâu chỉ một người
mà có thể
là dân cả nước

lão hủ mong
ngày ấy không xa
tượng ông sẽ
bị dân kéo sập

(*) tượng lenin ở st petersburg


Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP