15/05/2016

vắt buồnmẹ thương chị mắt rưng rưng
nói nó đi mất còn mừng con ơi
mẹ giặt áo vắt đem phơi
chị vắt buồn mãi nên người héo hon

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP