11/06/2016

lời nguyễn văntôi yêu đất nước này vô kể
chết đi nguyện sẽ làm âm binh
sẽ đánh nhau với âm binh Hán
giữ khí thiêng cho tổ quốc mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP