23/06/2016

Sao Hà Nội mình hay lụt?Hà Nội mình mưa to là lụt
ở đâu cũng thấy nước mênh mông
xe chết máy người đành lội nước
than thở đường phố đã thành sông

do quan quy hoạch đô thị kém
dù tiêu hàng tỷ bạc của dân
hay tại dân đổ rác nghẹt cống
phân giải làm sao những nguyên nhân

đảng ta là đỉnh cao trí tuệ
bắt tội quan dân mất niềm tin
dân khổ cực nai lưng đóng thuế
đổ vạ dân họ sẽ bất bình

dẫn tích có người [*] bày mưu đảng
tại Thủy Tinh nổi máu ghen tuông
năm nào cũng trả thù dâng nước
vì Sơn Tinh lấy được Mỵ Nương

[*] Ý thơ mượn từ bài Hà Nội ngập do đàn ông… ghen! – Nguyễn Đoàn (Dân Trí, 25/5/2016)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP