15/07/2016

hoàng hônlàm sao bảo nắng chiều đừng tắt
để em còn ở lại bên anh
em ơi gần nhau chưa được mấy
đã phải chia tay lúc chiều tàn

làm sao bảo nắng chiều đừng tắt
để gần thêm chút nữa bên nhau
em ơi chưa về đã lưu luyến
đã thấy mong hò hẹn lần sau

làm sao bảo nắng chiều đừng tắt
để em còn dựa đầu vào vai
còn kể nhau nghe chuyện chưa hết
tình hôm nay cho chỉ hôm nay

làm sao bảo nắng chiều đừng tắt
để em không ánh mắt chớm buồn
em ơi hãy vui dù ngắn ngủi
dù sẽ xa nhau lúc hoàng hôn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP