13/08/2016

truyện thiền: bản chấtsóng nhỏ than thân tôi bé tí
so với anh chẳng thấm vào đâu
sóng lớn bảo mình cùng là nước
cớ chi anh tủi phận u sầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP