10/11/2016

như hòn sỏiđược cầm lên ngắm nghía
hay bị dẫm lên như hòn sỏi
ngươi chỉ việc nín thinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP