26/12/2016

vườn saucuối đời hạnh ngộ cô nương
thênh thang mỗ đã toại đường công danh
sau vườn gió mát trăng thanh
môi đào hé nụ hỏi anh muốn gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP