14/12/2016

xin Chúacông an nào có nghĩa tình
xin Chúa ban phước được bình an tâm
sám hối những tội sai lầm
bỏ xuống gậy gộc mà cầm nhánh hoa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP