25/05/2017

mị dânai đó nói là đảng Cộng Sản
đã mị dân không chút sượng sần
khi mọi cấp lãnh đạo nhà nước
đều phải mang nhãn hiệu nhân dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP