08/05/2017

vết thương anh k.vết thương tù cải tạo trên người
chữa trị với thời gian bình phục
nhục mất nước thú thực em ơi
chắc đến chết vẫn còn tấy nhức

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP