15/10/2018

giao hưởng Thủ Thiêmvọng từ thế giới bên ngoài
tiếng nhạc giao hưởng của loài ễnh ương
cho dân lăn lóc nhà thương
tiếng than tiếng khóc du dương hòa cùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP