02/10/2018

đỗ mười (1917-2018)nghe tin báo tử đỗ mười
bầy heo eng éc khóc người hoạn heo
bảo nhau thủ đoạn dù nghèo
ghế cao thế mấy cũng trèo được lên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP