04/12/2018

thần tiênngười qua kẻ lại trên đường
bé nằm ngủ ở góc tường bình yên
bé ơi ngủ giấc thần tiên
dù là giấc ngủ ngoài hiên cuộc đời

27/11/2018

mách kếlụt lớn khắp phố huyện ta
nhà sản rối trí đâu là nguyên nhân
kẻ nọ mách kế an dân
quan trên cứ đổ tại thằng thủy tinh

21/11/2018

bão đổ cột cờcột cờ Cộng Sản Việt Nam
sau cơn bão đổ ngồn ngang vỉa hè
chỉ vài cột đổ xá gì
có ngày đổ hết tại vì bão dân

16/11/2018

rửa giùmlập hiệp hội nhà vệ sinh
nước ta nhất định văn minh hơn người
muốn cho thơm sạch khắp nơi
mồm đám cán bộ ai ơi rửa giùm!

09/11/2018

kỷ niệm cách mạng Ngađể kỷ niệm cách mạng Nga
mỗi năm đầu đảng lâu la cúi đầu
tạ ơn lenin thâm sâu
đảng viên các cấp đều giầu ác ôn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP