16/11/2018

rửa giùmlập hiệp hội nhà vệ sinh
nước ta nhất định văn minh hơn người
muốn cho thơm sạch khắp nơi
mồm đám cán bộ ai ơi rửa giùm!

09/11/2018

kỷ niệm cách mạng Ngađể kỷ niệm cách mạng Nga
mỗi năm đầu đảng lâu la cúi đầu
tạ ơn lenin thâm sâu
đảng viên các cấp đều giầu ác ôn

06/11/2018

nguyễn xuân phúchớn hở hội kiến bắt tay
xin cho hợp tác lâu dài giao thương
một vòng đai một con đường
hoan nghênh sáng kiến chủ trương… thiên triều

04/11/2018

sư quốc doanhsư áo vàng đứng vòng tay
ngang hông một gái chân dài tỉnh bơ
có phải sư tu ở chùa
lâu nay thờ tượng bác Hồ đó không?

02/11/2018

hiếu thảovượt trăm cây số chân trần
vai mang quang gánh song thân của mình
tị nạn tìm chốn an bình
xin thưa cốt nhục thâm tình là đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP