12/07/2018

em thơtrên tay cầm đĩa chuối vàng
em thơ ngây đứng sau hàng kẽm gai
mắt em nhìn lặng bên ngoài
trong đầu em nghĩ đố ai biết gì

03/07/2018

tin đảngtin đảng, bình tĩnh nhân dân
Ngân kêu gọi cốt trấn an đồng bào
còn không tin đảng thì sao?
thì bị đấm đá lôi vào trại giam

26/06/2018

chim đỏ và phê-tê-bốc


Thơ phóng tác dựa ý facebooker David Huynh

xưa có lũ chim đỏ
được ưu đãi trong lồng
của chủ nghĩa Mác-xít
háu ăn và cực hung

chúng nó ngự tầng trên
con nào cũng mập mạp
vỗ cánh bay tứ tung
thoải mái trong lồng sắt

18/06/2018

kim ngânnhang to dài phải cháy lâu
luật đặc khu chị khấn cầu sẽ thông
khấn Phật tôi nghĩ chắc không
chị ấy đang khấn Quan Công độ trì (*)

(*) Quan Công: Quan Vũ, vị tướng thời Đông Hán được người Trung Hoa thần thánh hóa.

12/06/2018

cảnh giácđặc khu quốc hội chớ bầu
thày tôi chẳng chấm chỗ nào điểm ưu
nói khi giao dịch giao lưu
cần rõ bản chất tỳ hưu của Tàu (*)

(*) Tỳ hưu: con rồng chẳng có hậu môn
ăn bao nhiêu cũng không buồn thải ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP