19/06/2017

những quái vật



theo lời nhà văn Dương Thu Hương
chúng có những bộ phận như sau:
...
óc chim sẻ
tim chuột bọ
gan cừu
dạ dày chó sói
...
đó là những quái vật
đang cai trị Việt Nam

06/06/2017

bỏ dép



ấy ấy xin thầy đừng bỏ dép
mời vào nhà cứ tự nhiên cho
không sao thí chủ đừng có ngại
bỏ dép rồi ta vẫn là sư

25/05/2017

mị dân



ai đó nói là đảng Cộng Sản
đã mị dân không chút sượng sần
khi mọi cấp lãnh đạo nhà nước
đều phải mang nhãn hiệu nhân dân

22/05/2017

mắt huệ



hôm nay ngày giỗ anh
em vẽ anh nằm vắt con mương
mắt là hai đóa huệ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP