31/03/2020

chống dịch!tinh thần “giải phóng miền Nam”
phát huy chống dịch trên toàn nước ta
thắng xong bọn Corona
bắt đi cải tạo không tha đứa nào!

28/03/2020

cảm ơndòng chữ viết thật đơn sơ
ý nghĩa cao đẹp vô bờ hôm nay
cảm ơn tất cả những ai
đang chống vi-rút miệt mài cứu dân

24/03/2020

đưa ngườilăn bánh khi màn đêm buông
đưa người không có tiếng chuông nhà thờ
quân xa lăn bánh lặng lờ
bao nhiêu người bước qua bờ tử sinh?

21/03/2020

bên nhaungười nhiễm vi-rút ốm đau
chết rồi nằm cạnh bên nhau thành hàng
thánh giá trên mỗi áo quan
nguyện cầu an nghỉ vĩnh hằng cõi trên

19/03/2020

hát như cho như gửi dạt dào


Ca sĩ Thái Thanh (1934-2020)

thính đường người im lặng ngồi nghe
da diết buồn tiếng nhạc Phạm Duy
quên tất cả để hồn chìm đắm
dòng thời gian quá khứ ngược về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP