18/06/2018

kim ngân



nhang to dài phải cháy lâu
luật đặc khu chị khấn cầu sẽ thông
khấn Phật tôi nghĩ chắc không
chị ấy đang khấn Quan Công độ trì (*)

(*) Quan Công: Quan Vũ, vị tướng thời Đông Hán được người Trung Hoa thần thánh hóa.

12/06/2018

cảnh giác



đặc khu quốc hội chớ bầu
thày tôi chẳng chấm chỗ nào điểm ưu
nói khi giao dịch giao lưu
cần rõ bản chất tỳ hưu của Tàu (*)

(*) Tỳ hưu: con rồng chẳng có hậu môn
ăn bao nhiêu cũng không buồn thải ra

09/06/2018

tuổi trẻ VN



cô trương tấm bảng viết câu
“phản đối giao đất cho Tàu…” hiên ngang
tôi tin tuổi trẻ Việt Nam
đến khi nước biến sẵn sàng đứng lên

08/06/2018

bẫy đặc khu



bẩy mươi hay chín chín năm
xin đừng mắc bẫy thời gian ngắn dài
lên tiếng dõng dạc công khai
cho giặc thuê đất một ngày cũng không!

06/06/2018

đặc khu diễn giải



Tập Cận Bình gửi sang đặc chỉ
đặc cách phong chức nhiều quan Nam
biến chúng thành những tên đặc ủy
với đặc nhiệm xây cất đặc khu
cho dân Tàu đặc quyền khai thác 

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP