26/11/2013

chùa Xuân Khôngkhách thập phương gọi chùa treo
vì chùa mọc giữa lưng đèo núi cao
ai người tâm động lao xao
lên chùa theo gió đưa vào nghe kinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP