03/11/2019

giai cấp xhcnhầu như mọi thứ dát vàng
cung điện cựu Tổng cao sang tột cùng
dân nghèo sống kiếp lao lung
đi lậu dẫu chết xe thùng cũng cam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP