27/06/2022

Tất Cả Trong ĐầuXin bà ngừng hát làm ơn
Tôi nghe mà muốn phát khùng lên đây
Nói gì lạ quá ông này
Tôi đã ngừng hát cả hai tiếng rồi

Bắc Phong

(*) Thơ dựa ý một truyện đạo:

A woman was at her singing lessons. She had such a jarring voice that a neighbour could take it no more.

He managed, finally, to summon up the courage to knock at her door and say, “Madam, if you don’t stop your singing I think I’ll go mad!”

“What are you talking about?” said the woman. “I stopped two hours ago!”

(The Prayer of the Frog by Anthony de Mello, 2003)

24/06/2022

Gắn BóTrải bao vật đổi sao rời
Hai vợ chồng bác cả đời bên nhau
Rồi viện dưỡng lão cùng vào
Bệnh tật chết trước chết sau cùng ngày

21/06/2022

Chuyện QuanQuan kể xưa học vỡ lòng
Nhà quê mái lá đêm chong đèn dầu
Ngồi học bên cạnh chuồng trâu
Nay mới cưỡi cổ đè đầu nhân dân

16/06/2022

Hiếu SinhXưa kẹt trong vùng địch quân
Thoát thân nhờ một nông dân chỉ đường
Sau gặp nhện bám trên tường
Cựu binh đều nhặt ra vườn thả đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP