26/11/2020

sự thậtkiện phiếu gian lận lên tòa
không đủ chứng cớ như là trò chơi
sự thật cũng đơn giản thôi
sau mỗi lá phiếu là người cử tri (*)

(*) Câu nói của Joe Biden.

23/11/2020

hỏi khótin mạng xã hội rầm rì
thầy tôi châm biếm trong khi nhấp trà
anh nghĩ tin vịt loan ra
có thực tất cả đều là nhảm không?

21/11/2020

tiến thoái lưỡng nannan đề quan chức Cộng Hòa
tôn trọng dân cử hay là phò Trump
ai còn tiến thoái lưỡng nan
lão mong tự vấn lương tâm của mình

19/11/2020

tại sao?hắn thuộc loại người bốc đồng
quyền hành chuyên chế cuồng ngông nhất đời
sao tôn sùng hắn triệu người
bạn mỉm cười nói tại mùi nước hoa!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP